• สถิติ
 • งานวิจัย
 • Project research

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย 10 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • มีทักษะการจัดทำสัญญา และความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านการก่อสร้าง
 • ซื้อใหม่,ทดแทน, โอนย้าย,ตัดจ่าย,ขายซากทรัพย์สิน
 • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง (MA) , งานบำรุงรักษา

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 8-10 ปี
 • จัดทำวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ของ Retail Busine

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 ปี ในงานด้านบริหารจัดการร้านค้าปลีก
 • บริหารจัดการยอดขาย ค่าใช้จ่าย และต้นทุนของร้านค้า
 • ควบคุมและกำกับดูแลการเลือกทำเลเปิดร้านสาขา

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วิเคราะห์ ประมวล ค้นคว้า ข้อกฎหมายต่างๆ
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านกฎหมาย และ กฎหมายภาษีอากร
 • จัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

17-Sep-19

 

Applied
 • Able to use Japanese would be an advantage
 • Sourcing new product, request for quotation
 • At least 3 years’ experience in Import –Export

17-Sep-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ 1-5 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สวัสดิการดี มีความมั่นคง

17-Sep-19

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการสื่อสารดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

17-Sep-19

 

Applied
 • HR strategy
 • Human resource management
 • psychology

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานสื่อสาร
 • มีความสามารถในการเขียนข่าว บทความ Content

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master's in Organization Development
 • At least 10 years relevant work experience
 • Experience in planning and developing learning

03-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมให้คำปรึกษาและพัฒนาโปรแกรม, Application, Solut
 • เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Enterprise Architec
 • สามารถเขียนโปรแกรมและแบบจำลองด้านปัญญาประดิษฐ์

03-Sep-19

Salary negotiable

Applied