• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / Logistics / สาขาที่เก
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 8 ปี
 • มีความคิดเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-27 ปี ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, สถิติ
 • ถนัดการคิดเชิงวิเคราะห์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การบริหารคุณภาพการให้บริการ IT 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน IT Governance, IT Service Management

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การบริหารโครงการ IT อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในการทำงานร่วมกับ NGO

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขา/วิชา MBA/IE (วิศวะอุตสาหการ)
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี
 • เพศชาย อายุ 32 – 40 ปี

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 32 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม,ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 8 ปี

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท ด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในการทำงานร่วมกับ NGO

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา Computer Science, MIS, Statistic
 • ประสบการณ์ด้านBusiness Analysis 3 ปี
 • ากมีประสบการณ์ทางด้าน Data Analytics

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ
 • TOEIC 750 / TOEFL 80 / IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

02-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.