• ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีประสบการณ์ด้าน HR Recruitment 3-5 ปี
  • มี Service Mind

8 hours ago

 

Applied
  • ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิกและตัดต่อVDOได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้าน VDO Editor 1-2 ปี
  • ทนรับแรงกดดันได้ดี

15-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?