• ประสบการณ์ในการดูแลทีม Call Center อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้สูตร Microsoft Excel ได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

30-Mar-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Collection ในตำแหน่ง Supervisor
 • สามารถใช้ Microsoft PowerPoint และ Excel ได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Online and Offline
 • Excellent command of English
 • Monitor and control the PR and marketing budget

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน HRD ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

26-Mar-20

 

Applied
 • Good to analyze Java, Java script, Python language
 • Good at English communication.
 • 5-7 years of experience in development.

26-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?