• วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการขับรถ 1-2 ปี
 • รู้ระบบบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์

11 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ Drawing ต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ปวส. สาขา ช่างกล เทคนิคการผลิต
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้เป็นอย่างดี

11 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
 • วุฒิ มัธยม หรือ ปวช-ปวส.ช่างกลอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์/มีความรู้ความเข้าใจงานด้าน QC/QA

11 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน Export Sales
 • ภาษาอังกฤษดี (พูด-อ่าน-เขียน)

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถ รับ-ส่ง งานตามจุดต่างๆภายในกรุงเทพฯ
 • วุฒิ มัธยม ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถส่งของอย่างน้อย 1-2 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิประถม - มัธยมขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
 • ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนนาฬิกา

11 hours ago

 

Applied
 • ทำความสะอาด/ดูแลความเรียบร้อยบริเวณสำนักงานโรงงาน
 • วุฒิประถม - มัธยม
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ,
 • ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
 • ทำงาน จันทร์- เสาร์

11 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบพัฒนา เครื่องมือ-เครื่องจักร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการษณ์ 1-3 ปี ด้านวางแผน

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. เทคนิคการผลิต, ช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ความสามารถด้านงาน CNC, Wire-Cut
 • ใช้เครื่องมือวัดได้ดี (เวอร์เนียร์,ไมโครมิเตอร์)

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Ms Officer)

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการทำ Payment ให้กับ Supplier ต่างประเทศ
 • วุฒิ ปวช.-ปวส./ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี งานด้านการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ

11 hours ago

 

Applied
 • สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบทางกล
 • วุฒิ มัธยม - ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • BA or MBA in Logistics, Industrial Engineer
 • 0-3 years.experienced in Logistics or export sales
 • Excellent command of written and spoken English

11 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • ไม่แพ้สารเคมี
 • Phra Khanong, Bangkok

14-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา
 • ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบำรุง
 • คีย์คอมพิวเตอร์ ดูระบบกล้องวงจรปิด

12-Nov-18

 

Applied
 • ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนนาฬิกา
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี

10-Nov-18

 

Applied