• ดูแลและพัฒนาสินค้าและบริการ
 • ดูแลการขาย e-commerce ทุกช่องทาง
 • วิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทำการตลาด

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • มีความซื้อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่

19-Jul-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จัดการดูแล website ของบริษัท
 • ดูแล Social Media Online Website Facebook ,Youtube
 • สามารถทำการ ออนไลน์ได้ เช่น live facebook

19-Jul-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานด้านบัญชี อย่างน้อย
 • 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jul-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ขายสินค้าผ่านทางไลน์ ผ่านมือถือ
 • แลฐานลูกค้ารายเก่า และ ฐานลูกค้ารายใหม่
 • ดูแลยอดขายตามเป้าที่กำหนด

19-Jul-18

THB10k - 13k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?