• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่รักในการพัฒนาโปรแกรม
  • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมมาก่อน(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

15-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?