• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้ดีเยี่ยม

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานจัดสวน
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

21-May-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 หรือระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ามารถทำคอมพิวเตอร์ได้ Microsoft office
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ

21-May-18

 

Applied
 • บริหารงานจัดการฝ่ายดูแลฯ / ฝ่ายภูมิทัศน์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนภูมิสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานภูมิทัศน์ 5 ปีขึ้นไป

21-May-18

 

Applied
 • บริหารจัดการ ควบคุมการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานจัดสวน

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาภูมิทัศน์
 • สามารถ DESIGN และ PRESENT งานด้านภูมิทัศน์ ได้
 • มีความรู้ในเรื่องต้นไม้เป็นอย่างดี

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานจัดสวน
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

21-May-18

 

Applied
 • บริหารจัดการ ควบคุมการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานจัดสวน

21-May-18

 

Applied
 • ปฎิบัติงานตามโครงการที่รับผิดชอบ
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ตามที่ได้รับมอบหมาย

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.