• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี
  • มีประสบการณ์งานบัญชีมาอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรุ้และเข้าใจหลักการลงบัญทึกบัญชี

07-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?