• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี
  • มีประสบการณ์งานบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรุ้และเข้าใจหลักการลงบัญทึกบัญชี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor of Architecture
  • Minimum 5 years’ experience in architecture design
  • Knowledge of high-rise building

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • Strong written and oral communication English
  • 3 years’ experience in personal assistant, secreta
  • Work well under high pressure

07-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?