• ประสบการณ์ด้านงานขาย 2-3 ปี
  • สามารถไปพบลูกค้าต่างจังหวัดได้
  • ปวส. – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 30-45 ปี
  • ภาษาอังกฤษพอใช้-ดี
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?