• เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
  • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้พอสมควร
  • ดูแลติดต่อประสานกับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้า

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
  • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.