• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?