• จบปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าในแผนกอายุรกรรม เบาหวาน หัวใจ

07-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?