• จบปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ พยาบาล
  • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
  • มีใจรักชอบทำงานด้านการขาย มีความรับผิดชอบ

09-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?