• มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
  • อ่านภาษาอังกฤษได้

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • มีความสามารถในการแนะนำสินค้า
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
  • ขยัน รักการบริการ

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • ใช้ Microsoft Excel, Word และโปรแกรม Express ได้
  • มีความละเอียดรอบคอบในการออกเอกสารบัญชี​ ซื่อสัตย์​
  • มีพื้นฐาน​ภาษาอังกฤษ​อยู่​บ้างยินดีเรียนรู้สื่อสาร

29-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?