• ปวช/ปวส สาขาก่อสร้าง หรือ ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
  • มียานพาหนะขับและจบปริญญาตรี พิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?