• ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในการทำงานกับชุมชน
  • มีประสบการณ์การจัดทำแผนโครงการและงบประมาณ

20-Nov-19

 

Applied
  • Have an experience to conduct a salary structure
  • Bechelor's degree in Human Resources Management
  • At least 5 years of experience in Compensation and

18-Nov-19

 

Applied
  • Bachelor's degree in accounting or finance
  • Non-Profit Organization experience with fund/grans
  • Proficiency with accounting software (Sun System)

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?