• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ MS Office และบัญชีเบื้องต้น
  • เคยผ่านงาน Event Organizer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?