• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE 3 มิติ
  • ทำงานออกแบบแม่พิมพ์มาก่อนจะได้รับการพิจารณา

17-Nov-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ในด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชีด้านรายรับ
  • มีความรู้เรื่องการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.