• วิศวกรรมการผลิต , การจัดการอุตสาหกรรม
  • การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • บรรจุภัณฑ์ และเครื่องสำอาง

21 hours ago

 

Applied
  • สมุห์บัญชี
  • ประสบญชี PAE ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี
  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

24-May-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ จัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย 10 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
  • วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อ วางแผนการสั่งซื้อสินค้า

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.