• เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส
 • Express, Navision
 • ยื่นแบบ ภงด.50,51 ภงด3 ,53 ภพ.30

13-Jul-18

 

Applied
 • Business Development Specialist / Project Manager
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ฝ่ายขาย
 • การเติบโตภายใน ถึงระดับ Managerment (มีการส่งอบรม)

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • Express, Navision
 • วางบิล , รับชำระหนี้ , หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

12-Jul-18

 

Applied
 • Overseas Purchasing / เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
 • บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง / บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปจากประ
 • Packaging / color cosmetics

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เจ้าหน้าที่่การเงินอาวุโส
 • Express, Navision
 • ชำระหนี้ใน และ ต่างประเทศ

12-Jul-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่่การเงิน
 • Express, Navision
 • ชำระหนี้ใน และ ต่างประเทศ

12-Jul-18

 

Applied