• พัฒนาโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม
 • ดูแลระบบ Network
 • ประสบการณ์ทำงาน5 ปีขึ้นไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

19 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้

12-Nov-18

 

Applied
 • Graphic Designer / Graphic Marketing ALL LEVEL
 • สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • Cosmetics Industry

07-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • เจ้าหน้าที่จัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ
 • International Sourcing / International Procurement

05-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Business Development Specialist / Project Manager
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ฝ่ายขาย
 • การเติบโตภายใน ที่สามารถก้าวเป็น Director ได้

05-Nov-18

Salary negotiable

Applied