• ดูแลงาน Training ทั้งหมด
 • ยื่นเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กิจกรรมต่างๆ, CSR

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้ออย่างน้อย 2 ปีขึ้น
 • จัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ
 • สรุปสเปคสินค้าให้ตรงตามความต้องการฝ่ายขาย

12 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่่การเงินอาวุโส
 • SAP, Navision
 • ชำระหนี้ใน และ ต่างประเทศ

12 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานขาย การตลาด การพัฒนาธุรกิจ
 • มีทัศนคติที่เป็นบวกต่องานและต่อชีวิต

25-Mar-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีใบขับขี่และรถส่วนบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส บุคลิกภาพดี

25-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบงานได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีความรับผิดชอบ

25-Mar-19

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก 1 ปี
 • ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

25-Mar-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

25-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร การทำรายงาน
 • มีทักษะการประสานงาน และเจรจาต่อรอง

25-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์, เครื่องกล
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

25-Mar-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานขาย การตลาด การพัฒนาธุรกิจ
 • มีทัศนคติที่เป็นบวกต่องานและต่อชีวิต

25-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

25-Mar-19

 

Applied
 • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้เรื่องเส้นทางในกทม.เป็นอย่างดี
 • ดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

25-Mar-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านธุรการ / เอกสาร
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีความรับผิดชอบ

25-Mar-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีโดยตรงอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

25-Mar-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี

25-Mar-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้พูดภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Mar-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีความรับผิดชอบ
 • มีความละเอียดรอบคอบ, ช่างสังเกต

25-Mar-19

 

Applied