• จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ

21-May-18

Salary negotiable

Applied
  • จบปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิค 3 ปี
  • มีทักษะด้านการพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ

21-May-18

Salary negotiable

Applied
  • การศึกษา ปวช. สาขาช่างทุกประเภท
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.