• จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิค 3 ปี
 • มีทักษะด้านการพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงาน IT อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ PHP

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปวช. สาขาช่างทุกประเภท
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?