• มีประสบการณ์ในงาน IT อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ PHP

19-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี
  • เคยทำงานด้าน Markerting, Sales, Logistic
  • การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ หรือระดับดี

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?