• ปริญญาตรีสาขาปิโตรเคมี, เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน QA
  • Knowledge in QC tools

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี
  • เคยทำงานด้าน Markerting, Sales, Logistic
  • การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ หรือระดับดี

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?