• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาโรงแรม, คอมพิวเตอร์,บัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจองห้องพัก
  • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ใช้ระบบ PMS, POS

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Build, maintain and enhance company’s products
  • 1 years of experience in web application/Mobile
  • Proficient in JSP or PHP OOP or Ruby&Rails

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?