• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาโรงแรม, คอมพิวเตอร์,บัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจองห้องพัก
  • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ใช้ระบบ PMS, POS

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
  • Programmer
  • Reports Developer
  • Business Intelligence

16-Aug-17

 

Applied
  • ติดตั้งโปรแกรมPMS, POS
  • กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ PMS, POS
  • จัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน (User Training)

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.