• มีประสบการณ์บริหารงานการตลาดให้กับธุรกิจค้าปลีก
  • บุคคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

21 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี/โท สาขา การบัญชี
  • ประสบการณ์ในงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.