• มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม PHP,JAVA,JSON เป็นต้น
  • ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์
  • 15,000-30,000 บาท (อัตราจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)

12-Jul-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?