• มีความรับผิดชอบในการทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน
  • มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.