• มีความรับผิดชอบในการทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน
  • มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jul-18

 

Applied
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน
  • มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?