• มีความรับผิดชอบในการทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน
  • มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

11-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?