• เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสายงาน

19-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.