• เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ขายหรืองานบริการมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or equivalent in Business Administration
 • Knowledge in Marketing and Fashion Business
 • 1 year’s experience in merchandising

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีทางด้านบัญชีรับ (AR)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยเฉพาะ Excel

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Laravel
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP / mySQL
 • มีประสบการณ์มนการพัฒนาด้วย HTML, CSS, Javascript

09-Dec-19

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวช./ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ขายหรืองานบริการมาอย่างน้อย 4 ปี ขึ้น

03-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?