• มีประสบการณ์ด้าน Web/Mobile App Design 2 ปีขึ้นไป
  • ออกแบบงาน Web/Mobile Graphic
  • เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

16-Oct-19

 

Applied
  • Digital Marketing Strategic Planning
  • Online Advertising (SEM)
  • Google AdWords, Facebook Ads, Google Analytics

15-Oct-19

THB25k - 45k /month

Applied
  • ออกแบบ และพัฒนา Web-based application
  • มีประสบการณ์ ASP.NET อย่างน้อย 1 ปี
  • เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server

08-Oct-19

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?