• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ
  • มีความสามารถในการสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.