• มีความรู้ ความเข้าใจด้านบัญชี ภาษี และการเงิน
  • ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม SAP

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
  • Experienced in SAP is preferred.
  • ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • Near BTS Mo Chit Station (10 Minute)

12-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?