• เจ้าหน้าที่ควบคุมห้อง (Lab)
  • จัดทำระบบงานตามหัวข้อกำหนดคุณภาพ ISO
  • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขา จุลชีววิทยา เท่านั้น

18-May-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้าน cosmetics & skin care
  • วุฒิป.ตรีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมี หรือสูงกว่า
  • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น

18-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.