• สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD, Solidworks ได้
  • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน และ ตั้งใจทำงาน

17-Aug-17

THB16k - 20k /month

Applied
  • มีความรู้ในสายงานตรวจสอบคุณภาพ
  • มีความตั้งใจทำงาน
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3-4 ปี

17-Aug-17

THB20k - 25k /month

Applied
  • EXPORT
  • SALES
  • CUSTOMER SERVICE

17-Aug-17

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.