• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัย
  • มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องตามสายงาน
  • มีความขยัน อดทน สามารถรับแรงกดดันได้

14-May-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์
  • มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
  • มีใจรักในอาชีพการทำฟาร์ม

14-May-18

 

Applied
  • วุฒิปริญาตรี สาขา พืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้
  • มีความขยัน อดทน สามารถรับแรงกดดันได้

14-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.