• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรอบคอบ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี

22 hours ago

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรอบคอบ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?