• กำกับ ดูแล และทำงานร่วมกับ Graphic designer
 • คิดคอนเซปต์และวางแผนสื่อดิจิตอลทั้งภาพโฆษณาเเละWeb
 • จัดทำรายละเอียดและสรุปผลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

15-Sep-20

THB20k - 30k /month

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบสารสนเทศ
 • มีทักษะในการออกแบบและสร้างรายงานฐานข้อมูล
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

15-Sep-20

THB20k - 30k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก
 • ตอบคำถาม ข้อสงสัยของลูกค้าออนไลน์ Lazada, Shopee

14-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • ตรวจสอบใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวัน

14-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • จัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งของ (Order)
 • มีความขยันอดทน

14-Sep-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?