• จัดซื้อจัดจ้าง หาผู้รับเหมา ซื้อเครื่องจักร อะไหล่
  • วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ
  • เปรียบเทียบผู้ขาย และ ทำเอกสารในระบบ SAP

20-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?