• ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย
  • ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

17-May-18

 

Applied
  • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมแพทย์
  • บันทึกและเก็บข้อมูลอาสาสมัคร
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.