• • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข
  • • มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน
  • • มีจิตใจพร้อมให้บริการ (ขอคนที่ service mind)

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.