• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมสาขา โยธา
  • ผ่านการอบรมด้านระบบคุณภาพISO9001และการตรวจประเมิน
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?