• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ทำโปรแกรมคำนวณเงินเดือน

23-May-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Banking
 • At least 5 years of experience in Finance
 • Able to work at Phnom Penh Head Office

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์บริหารงาน HRM 10 ปีขึ้นไป
 • ชาย/ หญิง อายุ 38 ปี-ไม่เกิน 45 ปี

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.