• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์คุมงานและออกแบบ 7 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพ **สามัญสถาปนิก

41 mins ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ควบคุม

41 mins ago

THB30k - 70k /month

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ Safety 3 ปีขึ้นไป
  • **สามารถทำงานในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

6 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?