• เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ Safety 3 ปีขึ้นไป
  • **สามารถทำงานในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

15-Nov-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ควบคุม

15-Nov-18

THB30k - 70k /month

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 28-35
  • ศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการเงิน,บัญชี,เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปีขึ้นไป

08-Nov-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?