• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตามสายงานจพพิจารณาเป็นพิเศษ
  • วิศวกรเครื่องกล

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.