• มีประสบการณ์งาน PR&Event ,Promotion,Communication
  • หากเคยทำงานด้านธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณา
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี ถึงดีมาก

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์บริหารด้านค้าปลีกหรือการค้าระหว่างประเท
  • อย่างน้อง 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?