• ประสบการณ์บริหารด้านค้าปลีกหรือการค้าระหว่างประเท
  • อย่างน้อง 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องสินค้าเฟอร์นิเจอร์/สินค้าตกแต่งบ้าน
  • มีใจรักงานบริการ

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?