• มีประสบการณ์งาน PR&Event ,Promotion,Communication
  • มีประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์มาก่อน
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี ถึงดีมาก

03-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?