• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายใน,ฆันทณศิลป์,ศิลปกรรม
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad,Photoshop,lllustrator

20-Apr-19

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • หรือ การบริหารที่มีลักษณะใกล้เคียง 5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่สาขากัมพูชาได้

17-Apr-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?