• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  • สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้

21-May-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • เรียนรู้งานได้เร็ว และจัดการงานด้านเอกสารได้
  • บันทึกข้อมูลทางบัญชี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

21-May-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.