• มีความรู้ด้านภาษีเป็นอย่างดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน

18-Aug-17

 

Applied
  • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • มีภาวะการเป็นผู้นำและมีบุคลิกภาพที่ดี
  • มีทักษาการสื่อสารและประสานงานที่ดี

18-Aug-17

 

Applied
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.