• วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • สามารถออกงานนอกสถานที่บางโอกาสได้
  • มียานพาหนะเป็นของตนเอง มีใบขับขี่

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.