• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาด
  • ทำสรุปสื่อส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด

17-Aug-17

 

Applied
  • มีความสามารถในการ การตลาด วางแผน
  • มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์หรือเคยเป็น Store Manager

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.