• เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • พูดภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.