• ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
  • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

46 mins ago

Salary negotiable

Applied
  • Male / Female Age 23 - 30 years
  • Degree in Petrochemicals and Polymer, Food
  • 1 - 2 years of sales/marketing experiences

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?