• เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 3 ปีทางด้านการขายสินค้าในอุตสาหกรรม

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา ( ตรวจเชื้อในอาหาร )

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 23 - 30 years
 • Degree in Petrochemicals and Polymer, Food
 • 1 - 2 years of sales/marketing experiences

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 27-35 years
 • Degree in Petrochemicals and Polymer, Food
 • At least 3 years of sales/marketing experiences

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?