• ผู้จัดการร้านอาหารรุ่นใหม่ไฟแรง
 • มีอาหารและที่พักฟรี
 • อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก

18-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in B.Sc
 • Very good English communication skills
 • Have knowledge of GMP, HACCP and ISO 9000

17-Dec-18

 

Applied
 • Good communication
 • Honest/ sincere and trustworthy
 • Good personality and great interpersonal skills

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต 3-5 ปี
 • สามารถประสานงานได้ดี และมีความชัดเจน
 • สวัสดิการตามเงื่อนไขของบริษัท

14-Dec-18

 

Applied
 • วิศวกรโรงงานระดับหัวหน้างานมีความก้่าวหน้าในสายงาน
 • ทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ พร้อมวันลาตามสวัสดิการ

14-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • งาน HRM/HRD ทั้งระบบ
 • ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์
 • หากมีประสบการณ์HR ในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Dec-18

 

Applied