• มีความรู้ระบบบัญชีโรงงานประเภทอุตสหกรรมส่งออก
  • มีประสบการณ์ในการบริหาร 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความละเอียด รอบคอบ

18-Aug-17

 

Applied
  • Excellent command of English
  • Honest/ sincere and trustworthy
  • Good personality and great interpersonal skills

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.