• โบนัสปีละ 2 ครั้ง ,เงินปรับประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, วันลาพักร้อนสูงสุด 15วัน/ปี
  • ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานและความมั่นคงขององค์กร

09-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?