• สามารถใช้โปรแกรม SAP และปิดงบได้
  • ปริญญาโท สาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริษัทมหาชน 5 ปี

9 hours ago

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?