• ชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท-ตรี นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 5ปี
  • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

19 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?