• ปฏิบัติงานที่ โรงงานสาย 5
  • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริษัทมหาชน อย่างน้อย 5 ปี

21-Sep-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?