• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้น
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

21-May-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

21-May-18

 

Applied
  • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.