• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้น
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

13-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

13-Jul-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

13-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้น
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

09-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

09-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

09-Jul-18

 

Applied